Japanese Names

Android : Jinzoningen
Bardock : Baadakku
Broli / Brolly : Burorii
Bulma / Buruma : Buruuma
Burter : Baata
Cell : Seru
Chao-Su : Chaozu
Chi-Chi : Chichi
Cooler : Kuura
Dende : Dende
Dodoria : Dodoria
Frieza : Furiiza
Garlic Jr. : Gaarikku Jyunia
Ginyu : Ginyuur
Gohan : Son Gohan
Goku : Son Gokou
Goten : Son Goten
Guldo : Gurudo
Jeice : Jiisu
Kakarot : Kakarotto
Kami : Kamisama
King Cold : Korudo Daiou
King Kai : Kaio
King Yama : Enma Dai-Ou
Krillin : Kuririn
Kuwi : Kuweh
Master Roshi / Master Yoshi : Kame Shennin
Mr. Popo : Poupu Dou
Nail : Neiru
Namek : Namekku
Nappa : Nappu
Oolong : Uuron
Ox-King : Gyuu Maou
Ozaru / Monkey / Ape : Ougan
Piccolo : Pikkoro
Pikkon : Paikuuhan
Pilaf : Pirafu
Radditz : Raditzu
Recoom : Rikuum
Saibaman : Saibaiman
Saiyan : Saiyajin
Slug : Suraggu
Spice : Gasshu
Tapion : Taapeon
Turles : Taaresu
Tien : Tienshinhan
Trunks : Torankusuu
Vegeta / Vejita : Bejiita
Vegetto : Bejitto
Videl : Biideru
Vinegar : Binegaa
Yamcha : Yamucha
Zarbon : Zouboon


What is your favorite Dragonball Series?

  • DB
  • DBZ
  • DBGT